Fraflytning

Vi guider dig hele vejen 

For at sikre en problemfri fraflytning, har vi samlet al den nødvendige information her på siden. Vi håber, at du har været glad for din tid som lejer hos os.


Opsigelse af lejemål

Når du ønsker at flytte, er det første, du skal gøre, at opsige din lejlighed. 

Opsigelsen skal ske skriftligt og sendes til info@gfes.dk. 

I din lejekontrakt står det præcist, hvor lang opsigelsesfrist du har. Som hovedregel er opsigelsesvarslet for lejeboliger tre måneder. Det betyder, at du skal betale husleje for tre måneder, efter du har opsagt lejligheden, selv hvis du flytter før tid. 

Hvis du har forudbetalt husleje, bedes du informere os, hvis du ønsker at bo denne op. 

Hvis du ønsker at flytte før de tre måneder er gået, vil vi naturligvis forsøge at udleje lejligheden hurtigst muligt. 

Husk på, at vi har en 14 dages istandsættelsesperiode på de fleste af vores lejemål.

Flyttesynet

Efter modtagelse af din opsigelse sender vi en bekræftelse til dig via brev eller e-mail. Heri orienterer vi dig om de næste skridt. Vi vil også indkalde dig til et flyttesyn, som finder sted, når lejligheden er fraflyttet. 

Det betyder, at lejligheden skal være fuldstændig tømt og rengjort. 

Ved flyttesynet vil den synsansvarlige sammen med dig gennemgå lejligheden og notere, hvad der eventuelt skal udbedres. 

Rapporten vil også angive, om det er dig eller udlejer, der skal afholde udgifterne til de nødvendige arbejder. 

Hvis du har spørgsmål, bør du tage det op med den synsansvarlige under flyttesynet. Rapporten underskrives til sidst af både dig og den synsansvarlige.

Flytteafregning

Når du flytter, udarbejder vi en afregning, der afspejler det økonomiske mellemværende mellem os som udlejer og dig som lejer. 

Denne afregning indeholder detaljer om dit depositum, eventuelt forudbetalt husleje, omkostninger ved istandsættelse samt eventuelle udeståender, såsom a conto-betalinger for kontingenter, forbrug og antennebidrag. 

Hvis det viser sig, at du skal have penge tilbage, beder vi om dine kontooplysninger for at kunne overføre beløbet. 

Vi arbejder på at sikre, at du modtager denne afregning så hurtigt som muligt.